DE VOC ENTERT DE POLITIEK


Na afloop van het Cannabistribunaal in Den Haag op 1 en 2 december 2008 heeft een groep mensen die dit Tribunaal mede mogelijk maakten het besluit genomen om samen verder te werken aan het realiseren van de conclusie van het Tribunaal: “het verbod op cannabis in Nederland moet zo snel mogelijk worden opgeheven”.

Voor dit doel wordt een nieuwe vereniging opgericht: de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). Doel van deze vereniging is als lobby- en belangenorganisatie op te treden voor al diegenen die gekant zijn tegen het verbod op cannabis.

In de komende tijd zal de VOC het pleidooi voor opheffing van het cannabisverbod zo goed mogelijk laten doorklinken in de Tweede Kamer en in de media, en de samenwerking tussen alle personen en organisaties in Nederland die zich voor deze zaak inzetten bevorderen.

Concreet zal de VOC zich bezighouden met de volgende activiteiten:


1. Informatie


De conclusies van het Cannabis Tribunaal en andere (eerlijke) informatie over cannabis zullen zoveel mogelijk worden verspreid. Onder andere organiseert de VOC op vrijdag 8 mei aanstaande een perspresentatie voor de DVD die van het Cannabistribunaal is gemaakt. Plaats en tijdstip:


2. Lobby


Vanaf de maand april zal de VOC zich regelmatig gaan mengen in de discussie over de toekomst van het gedoogbeleid, die naar aanleiding van de evaluatie van dit beleid door de regering in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Daarbij doen we een beroep op alle betrokken burgers om onze oproep naar de politiek kracht bij te zetten. Wilt U op de hoogte blijven, neem dan contact met ons op.


3. Belangenbehartiging


De VOC wil alle organisaties en / of bonden die zich inzetten voor de emancipatie van cannabis in Nederland samenbrengen en een gezamenlijke strategie bepalen om dit doel te verwezenlijken. We organiseren een landelijk overleg op dinsdag 8 september 2009.


4. Cannabisbevrijdingsdag


Op zaterdag 9 mei 2009 organiseert de VOC een publieke manifestatie in Amsterdam in het kader van de Wereldwijde Cannabis Bevrijdings Dag.


Oproep voor sponsors


Voor al deze activiteiten is geld nodig. Bedrijven en organisaties die ons willen ondersteunen worden verzocht contact op te nemen.

Als U een spontane donatie wilt doen, kan dit op het volgende rekeningnummer:

001- 3470861-83 Att. ENCOD vzw - België
Bank: FORTIS, Warandeberg 3, 1000 Brussel
IBAN: BE 14 0013 4708 6183
SWIFT: GEBABEBB
Mededeling: Donatie aan VOC