Voorzitters:


Maartje Nevejan


Maartje Nevejan is onafhankelijke filmmaakster. Zij heeft zich de laatste jaren toegelegd op het modereren van debatten met jongeren en volwassenen over thema´s als identiteit en de toekomst van Europa. Zij zal op maandag de hoorzittingen voorzitten.

Frans Weisglas


Frans Weisglas is Nederlands diplomaat en politicus. Hij studeerde economie en werkte onder meer op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1982 tot 2006 zat hij voor de VVD in de Tweede Kamer, waar hij de laatste 4 jaar de voorzittershamer hanteerde. Dat laatste doet hij ook op het afsluitende debat van het Cannabis Tribunaal.
Rechter:


Hendrik Kaptein


Hendrik (dr. H.J.R. Kaptein) studeerde (rechts)filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij promoveerde op grondslagen van ethiek en ethisch denken. Hij doceerde eerder aan de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam. Op wetenschappelijk gebied houdt hij zich in het bijzonder bezig met: beroepsethiek voor juristen, strafrechtstheorie en juridische argumentatie, (via de media) ook voor een breder publiek. Aan de Universiteit van Amsterdam was hij bestuurlijk actief (zo was hij voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad), verder doet hij allerlei ander bestuurlijk (vrijwilligers)werk en is hij hoofdklokkenluider van de Oude Kerk in Amsterdam.
Inleiders:


Jacqueline Woerlee


Jacqueline Woerlee gebruikt cannabis voor medicinale doeleinden, sinds 15 jaar. Zij zet zich actief in voor de emancipatie van deze plant en haar gebruikers, onder andere als lid van ENCOD. Zij wordt gedreven door de drang om op te treden tegen de desinformatie rond cannabis en de hypocriete houding van overheden en instellingen als het gaat om de behandeling van deze plant.Nicole Maalsté


Nicole Maalsté is wetenschapper en onderzoekt al jarenlang de Nederlandse cannabisbranche. In 2007 publiceerde zij samen met Michiel Panhuysen "Polderwiet", een boek met achttien verhalen van mensen uit de wereld van de wiet. Zij stelt de informatie die zij met haar betrokken interviews verzamelt graag ter beschikking aan anderen, die net als zij geïnteresseerd zijn in mensen en respect hebben voor de soms arbitraire keuzen van anderen.Paul Wilhelm


Paul Wilhelm is vader van 3 dochters, 23 jaar eigenaar van coffeeshop De Tweede Kamer en 15 jaar van Coffeeshop De Dampkring te Amsterdam. Als vice voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) is Paul gesprekspartner van de gemeente Amsterdam. Deze coffeeshops spelen in de Amsterdamse coffeeshop branche een vooraanstaande rol, o.a. in het voorlichten en informeren van de consument m.b.t het verstandig gebruik van cannabis. Coffeesshop De Dampkring heeft bekendheid door o.a. het bezoek van de heer A.M. Costa, Executive Director van het VN-drugbestrijdingsagentschap UNODC eerder dit jaar, en van de filmopnames van "Ocean´s Twelve". De coffeeshop stond ook centraal in het programma van Teleac/ School TV over jongeren en drugs en in de documentaire "Should I smoke dope?" van de BBC.August de Loor


August de Loor kent de drugswereld als geen ander. Als straathoekwerker, consulent van maatschappelijke organisaties die rond drugs werkzaam zijn (waaronder het Landelijk Overleg Coffeeshopeigenaren, LOC) maar vooral als verantwoordelijke van het Adviesburo Drugs in Amsterdam. Dit Buro tracht de kennis en inzicht in alles wat met het gebruik van drugs te maken heeft te verhogen en deze kennis ter beschikking te stellen aan een zo breed mogelijk publiek, met het oog op het terugdringen van de negatieve gevolgen van het gebruik van drugsFreek Polak


Freek Polak was als psychiater tussen 1994 tot de VUT in 2003 verantwoordelijk voor de drugsafdeling van de GGD in Amsterdam. Thans is hij een van de drijvende krachten achter de Stichting Drugsbeleid, en vertegenwoordigt hij de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (ENCOD) bij de bijeenkomsten van het VN-Drugsagentschap (UNODC) in Wenen. In die hoedanigheid heeft Polak al meermaals de degens gekruist met UNODC-directeur Antonio Maria Costa.
Sprekers:


Peter Geerlings


Peter Geerlings is psychiater, en werkte tot november 2004 als eerste geneeskundige bij de Jellinek kliniek. Peter was lid van verschillende commissies van de gezondheidsraad over verslaving en publiceerde vele artikelen in wetenschappelijke tijdschriften over behandeling van verslaving.

Leonard Geluk


Leonard Geluk is wethouder voor Jeugd, Gezin en Onderwijs in Rotterdam. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 schoof Geluk als lijsttrekker van het CDA onder meer het terugdringen van coffeeshops bij scholen als prioriteit naar voren. Als wethouder voert hij dit voornemen uit: vanaf 1 januari 2009 moeten 14 van de 62 Rotterdamse coffeeshops de verkoop van cannabis staken, omdat zij op een afstand van minder dan 250 meter tot een school gevestigd zijn.Ton Schijvenaars


Ton Schijvenaars is fractievoorzitter voor D´66 in de gemeenteraad van Roosendaal, een stad die te maken heeft met overlast en criminaliteit in verband met het bezoek van duizenden Belgische en Franse "drugstoeristen" per dag. In navolging van burgemeesters zoals Gerd Leers van Maastricht en Jan Lonink van Terneuzen is Schijvenaars voorstander van legalisering van de cannabismarkt om deze problemen het hoofd te bieden. Hij bepleit de invoering van een systeem om de bevoorrading van coffeeshops wettelijk te regelen via een stelsel van vergunningen aan kwekers.Donald Uges


Donald Uges doceert criminalistiek aan de Juridische Faculteit en forensische toxicologie aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Universiteit van Groningen. Uges verklaarde eerder dit jaar in een interview tegenstander te zijn van het gedoogbeleid voor cannabis.

Egbert Tellegen


Egbert Tellegen is socioloog en emeritus-hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert thans aan de Universiteit Utrecht. In 2008 publiceerde hij "Het utopisme van de drugbestrijding", waarin hij het verbod op drugs typeert als als een vorm van utopisme met alle nadelige effecten die aan utopische strevingen eigen zijn.
Cisca Joldersma


Cisca Joldersma is lid van de Tweede Kamer en zetelt in de Kamercommissies Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (ICW), Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Justitie. Als woordvoerster voor drugsbeleid wil Joldersma "af van de gedoogcultuur. Daarbinnen past actie wanneer de toegenomen potentie van wat vroeger softdrugs heette, inmiddels het label harddrugs rechtvaardigt." Nietemin verdedigt Joldersma ook de volgende stelling op haar website: "We moeten niet alles in wetten en regels willen vast leggen enkel en alleen omdat we bang zijn voor onzekerheid."Hans Van Duijn


Hans Van Duijn nam in mei 2008 afscheid als voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Sindsdien ijvert hij voor de invoering van een wettelijke regulering van de markt voor cannabis en andere drugs in Nederland. Volgens Van Duijn heeft "de meeste criminaliteit met de drugshandel te maken en toont de bestrijding ervan wereldwijd aan dat deze handel nooit effectief kan worden tegengegaan. Dus is het zaak om de handel en het gebruik van drugs uit het criminele circuit te halen."Tom Decorte


Tom Decorte is professor criminologie aan de Universiteit van Gent. Een van zijn belangrijkste thema´s is de (aanpak van) de cannabisteelt in de Lage Landen. In september 2008 riep hij ter gelegenheid van de publicatie van zijn laatste boek op tot de invoering van een gesloten circuit voor cannabisteelt in Nederland en België.
Martin Jelsma


Martin Jelsma coordineert het Drugs & Democracy programma van het Transnational Institute (TNI) in Amsterdam. Het programma is specialiseerd in wereldwijde ontwikkelingen op drugsgebied en organiseert internationale beleidsdialogen. Het functioneren van het VN drugs controle systeem heeft daarbij speciale aandacht; Martin Jelsma is vaste deelnemer aan de VN Commissie voor Verdovende Middelen (CND).Ben Dronkers


Ben Dronkers is een van de belangrijkste voorvechters van het gebruik van industriële hennep in Nederland. Als oprichter van Hempflax is het Dronkers´ missie om de mens en het milieu te dienen door betaalbare, moderne, natuurlijke hennepproducten voor een duurzame toekomst te leveren. Echter, in deze missie kan Dronkers op weinig medewerking rekenen van de Nederlandse overheid. Integendeel.Wernard Bruining


Wernard Bruining is al bijna 40 jaar actief in de Nederlandse cannabis- en hennepwereld. Bruining was eigenaar van de eerste coffeeshop in Amsterdam en de eerste growshop in Nederland, en richtte in 2006 de cannabispartij ´Groen Vrij´ op. De laatste maanden tracht Bruining de Nederlandse politici te overtuigen van het nut van industriële hennep in de strijd tegen de opwarming van de aarde.