DONKERE WOLKEN BOVEN DE COFFEESHOP

Maandag 1 december 2008 11.15 - 12.45

Voorzitter: Maartje Nevejan
Inleiding: Nicole Maalsté en Paul Wilhelm
Getuigen: Leonard Geluk en Ton Schijvenaars

Moet de achterdeur open of de voordeur dicht?

Als de regering Balkenende haar zin krijgt, lijken de dagen van de Nederlandse coffeeshop geteld. Ondanks de pleidooien van vertegenwoordigers van politie en justitie om de achterdeur te legaliseren. Ondanks de smeekbedes van de overheden van met name de grensgemeenten om te mogen starten met experimenten voor legale bevoorrading.

Het beleid blijft gericht op sluiting van deze shops. Daarbij speelt het argument dat coffeeshops het gebruik van cannabis onder jongeren zouden bevorderen. Wat is er waar van dat argument? Zal het sluiten van coffeeshops leiden tot een daling van het cannabisgebruik? Of zal dit juist zorgen voor meer zwarte markt, meer overlast en meer verontreinigde cannabis?

De hoorzitting wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en twee getuigen die elk actief zijn in de lokale politiek. De een is voor legalisering van de achterdeur, de ander voor sluiting van de voordeur.