DE MORAAL VAN HET VERHAAL

Maandag 1 december 2008 14.15 - 15.45

Voorzitter: Maartje Nevejan
Inleiding: August de Loor
Getuigen: Egbert Tellegen en Donald Uges

Waar is het verbod op gebaseerd?

Het verbod op cannabis is stevig verankerd in internationale overeenkomsten waar geen letter aan te veranderen lijkt. Ondertussen rijst de vraag waar het verbod op gebaseerd is. Verbieden vermindert het gebruik immers niet, maar maakt het wel onveiliger.

Voorstanders van het verbod verwijzen naar gezondheidsrisico´s, overlast en criminaliteit die met het verschijnsel cannabis gepaard gaan. Tegenstanders wijten die problemen juist aan het gebrek aan regulering. Is het verbod noodzakelijk om de volksgezondheid en de openbare orde te beschermen? Of draagt het juist bij tot meer criminaliteit en overlast, en zo ja, wat let de overheid dan om dit verbod definitief af te schaffen?

De hoorzitting wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en twee getuigen, wetenschappers met elk een andere visie op de zaak.