Over het Cannabis Tribunaal

Het Cannabistribunaal is een coproduktie van drie organisaties:

Het Cannabis College

De stichting Cannabis College is gevestigd in Amsterdam. Haar doelstelling is publieksvoorlichting door middel van objectieve informatie over de cannabisplant en haar talloze toepassingsmogelijkheden. Het Cannabis College is sinds de oprichting in 1998 een belangrijke toeristische trekpleister in het centrum van Amsterdam. Bezoekers van de permanente tentoonstelling kunnen in de tuin de planten zien groeien en bloeien.

Stichting Drugsbeleid


Stichting Drugsbeleid bestaat uit een groep vrijwilligers met verschillende maatschappelijke en politieke achtergronden, en met wortels in vrijwel alle aspecten van het drugsbeleid. De Stichting ijvert voor een drugsbeleid dat goed omgaat met essentiële zaken als volksgezondheid, veiligheid, rechtsstaat en individuele autonomie.

ENCOD (Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid)


ENCOD is een pan-Europees netwerk van ruim 150 organisaties en individuele experts die dagelijks met het verschijnsel drugs te maken hebben. Tot de leden van ENCOD behoren organisaties van consumenten van cannabis en andere drugs, gezondheidswerkers, onderzoekers, activisten, bedrijven alsmede individuele burgers.