HET NIEUWE CANNABIS TRIBUNAAL KOMT ERAAN!

De voorbereidingen voor het Cannabis Tribunaal 2010 zijn in volle gang.

Als alles goed gaat vindt dit tribunaal ergens in het voorjaar plaats, wederom in Den Haag. Met deelname van landelijke en locale politici, voor- en tegenstanders van het cannabisverbod, en natuurlijk de rechtbank die zal oordelen over de kwaliteit van de gebruikte argumenten. Hou deze site in de gaten: binnenkort volgt meer informatie.


VIDEO BEELDEN VAN HET CANNABIS TRIBUNAAL!

De hoogtepunten uit het debat tussen Cisca Joldersma en Hans Van Duijn.

Het slot debat tussen Mvr. Joldersma en Dhr. Van Duijn staat nu integraal op onze website. Dit debat vond plaats op 1 december 2008 onder leiding van Frans Weisglas. Klik op lees meer om het debat te bekijken.

DE VOC ENTERT DE POLITIEK


Na afloop van het Cannabistribunaal in Den Haag op 1 en 2 december 2008 heeft een groep mensen die dit Tribunaal mede mogelijk maakten het besluit genomen om samen verder te werken aan het realiseren van de conclusie van het Tribunaal: “het verbod op cannabis in Nederland moet zo snel mogelijk worden opgeheven”.

DE CONCLUSIE VAN HET CANNABIS TRIBUNAAL


De organisatoren van het Cannabis Tribunaal dat op maandag 1 en dinsdag 2 december 2008 heeft plaatsgevonden in Den Haag roepen op tot een eind aan het verbod op cannabis. Deze oproep volgt op de conclusies van het Tribunaal, waaruit is gebleken dat geen enkele politieke partij in staat is om aan te tonen dat het verbod op cannabis positieve effecten heeft.

WIE ZWIJGT STEMT TOE!


Het Cannabis Tribunaal maakte een lijst van de negatieve effecten van het verbod op cannabis en vroeg de politieke partijen om een soortgelijke lijst van positieve effecten. Geen enkele partij reageerde.MEDICIJN OF RISICO

Het recept voor een gezond cannabisbeleid.

Is cannabis nu schadelijk of niet? Onderzoekers slaan elkaar met tegenovergestelde conclusies om de oren. En ook al is er sprake van gezondheidsrisico´s, wat is dan de consequentie voor het te voeren beleid?

DEBAT: NAAR EEN RECHTVAARDIG EN RATIONEEL CANNABISBELEID


Ook in het cannabisbeleid gaapt een diepe kloof tussen burger en politiek. Op het Cannabistribunaal proberen we deze kloof te overbruggen. Ministers en kamerleden, grijp Uw kans om het de burgers uit te leggen!

DONKERE WOLKEN BOVEN DE COFFEESHOP

Moet de achterdeur open of de voordeur dicht?

Terwijl de eisen aan de voordeur van de coffeeshops, dat wil zeggen aan de verkoop van cannabis, steeds strenger worden, is er geen of nauwelijks controle op de achterdeur. Die situatie wordt met de dag absurder, voor alle betrokkenen.

HOE VERTELLEN WE HET ONZE BUREN?

Het imago van het Nederlandse cannabisbeleid in het buitenland.

Het gebruik van cannabis in Nederland ligt lager dan in vele (buur-)landen. De verkrijgbaarheid via coffeeshops is dus niet bepalend voor de omvang van het gebruik. Waarom is dat zo moeilijk uit te leggen?

RADIOSTILTE VOOR DE STORM

De rol van de media in de cannabisdiscussie.

Vanwege de onduidelijke status van cannabis doen er nogal wat misverstanden en sensatieverhalen de ronde, die kunnen zorgen voor een volledig verkeerde beeldvorming. Kan het beter, dames en heren van de media?

HEEFT HENNEP (DE) TOEKOMST?

Pleidooi voor een plant.

Hennep zou het antwoord kunnen zijn op onze ´verslaving aan olie´. Het is eenvoudig te verbouwen, milieuvriendelijk en schept duurzame werkgelegenheid. Maar als de vraag rijst waarom de overheid dit gewas negeert, blijft het oorverdovend stil. Waarom?

DE MORAAL VAN HET VERHAAL

Waar is het verbod op gebaseerd?

Illegaliteit leidt tot overlast, criminaliteit en grotere risico´s voor de volksgezondheid. Wat is dan het hogere goed dat desondanks het verbod op cannabis rechtvaardigt? Welke problemen lost de wetshandhaving op, en welke veroorzaakt ze?

WIN 200.000 EURO!

´Het verbod op cannabis heeft meer negatieve dan positieve effecten.´